Privacy beleid

Alle medewerkers van deMagnolia bv zijn toegewijd om uw privacy en gegevens te beschermen, in navolging hiervan hebben wij dan ook een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

Wie zijn we?
deMagnolia bv, met zetel/vestigingsadres te Bornem, Breevenstraat 43 en met ondernemingsnummer BE 0743.495.991 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

Per post: Breevenstraat 43, 2880 Bornem
Per e-mail: els@demagnolia.be
Per telefoon: +32476300737

Over welke gegevens gaat het?
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het webformulier, via mail als telefonisch, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Af en toe kunnen wij ook via andere bronnen informatie verwerven die betrekking heeft op u. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type

Overige informatieverwerking – cookies
deMagnolia bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. deMagnolia bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevensverwerking minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via els@demagnolia.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Voorwaarden
In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

mits jouw expliciete toestemming,
indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
indien dit wettelijk verplicht is,
indien een legitiem belang dit verantwoordt.

Voor welk doel?
deMagnolia bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor events
Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
deMagnolia bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften.
deMagnolia bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of BTW-aangifte.
Duur?
Jouw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Wij, als Dienstverlener, zijn zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorzien wij in wachtwoord-beveiligde IT en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij ons verbonden aan het privacy-beleid. Wij doen dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?
Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van onze activiteiten. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

Welke rechten heb jij?
Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

recht op intrekking van jouw toestemming;
recht op inzage en/of kopiename;
recht op aanpassing of rectificatie;
recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
recht van bezwaar en
recht op overdraagbaarheid
Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met ons. Dit kan schriftelijk per e-mail (els@demagnolia.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 

Klachtmogelijkheden
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of
indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

Wijzigingen
Deze verklaring is van toepassing vanaf 16 februari 2022.

Wij behouden ons het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op onze website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

Bevoegdheidsbeding
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.